Technischecommissie

TECHNISCHE COMMISSIE

 

De Technische Commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. Deze commissie legt verantwoording af aan het bestuur, voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert + coördineert binnen de vereniging de voetbaltechnische zaken. Naast het uitvoeren van het voetbaltechnisch beleid neemt de Technische Commissie het initiatief om dit beleid te verbeteren en te optimaliseren.

 

BELEID

 

Het door de Technische Commissie bepaalde beleid is vastgelegd in het Technisch Beleidsplan.  In dit Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal vormt de leidraad binnen het jeugdvoetbal van Swift’64. Het vormt een handvat voor eenieder binnen Swift ’64 Voetbal, het geeft aan waar we me bezig zijn en hoe we hier mee bezig zijn. Het streven is om dit Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64 binnen alle lagen van de organisatie ten uitvoering te brengen, op deze manier draagt iedereen bij aan het behalen van de algemene opleidings- doelstellingen van Swift’64. Het is het streven om eenieder op eenduidige wijze te werk laten gaan om jeugdvoetballers op ieders niveau kwalitatief en vooral met heel veel plezier op te leiden.

 

Het plan dient als leidraad gezien te worden; omstandigheden kunnen er altijd voor zorgen dat er vanaf geweken kan worden.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

 

De voorzitter van de Technische Commissie neemt deel in het bestuur en houdt de overige bestuursleden van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en rapporteert deze in de maandelijkse bestuursvergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen en/of goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur waarna er een besluit zal worden genomen.

 

De Technische Commissie is volledig verantwoordelijk en bevoegd voor het indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader, conform het opgestelde beleid.

Jaarplanning

 

DE ORGANISATIE

Wouter Griekspoor   Voorzitter Jeugdzaken   woutergriekspoor@hotmail.com 06 21 24 59 25  
Robert Kramer   Senioren + A-Junioren   rob.kramer@chello.nl   06 20 73 99 72  
Alex Haverkamp   B-Junioren + C-Junioren alexhaverkamp@upcmail.nl 06 23 57 13 76  
Erik Peterse   D-Pupillen     e.peterse@hollandfyto.nl 06 12 46 47 24  
Danny de Jonge   E-Pupillen     dannydejonge10@gmail.com 06 13 99 72 88  
Vacant     F-Pupillen                
Vacant     Mini's                
Kees ten Cate   Algemeen lid   keestencate@hotmail.com 06 42 39 49 30  
Jan Geert Dijkstra   Algemeen lid   jgd@chello.nl   06 13 55 63 81  
Rob de Vries   Dames/Meisjes   rob_devries2009@hotmail.com 06  23 04 63 71  
Alex Witkamp   keepers Senioren   alexwitkamp@kpnmail.nl 06 13 80 55 90  
Bastiaan Eising   Keepers Junioren/Pupillen bastiaan_eising@hotmail.com 06 57 99 22 95  

De Technische Commissie vergadert 6x per jaar, dit gebeurt samen met de Jeugd Commissie. Onderstaand vindt U de leden van de Technische Commissie seizoen 2016-2017

 

VRAGEN

Voor vragen met betrekking tot de Technische Commissie kunt u e-mailen naar woutergriekspoor@hotmail.com