INSCHRIJVING VRIJWILLIGERS / LEIDERS / TRAINERS

Beste vrijwilliger, leider, trainer,

 

Als afdeling voetbal zijn wij ontzettend blij dat zoveel mensen een bijdrage leveren om onze vereniging in stand te houden, dank hiervoor!!

Het is echter ook noodzakelijk dat een ieder ingeschreven staat als lid van onze vereniging. Met name om verzekeringstechnische reden is dit van groot belang. Hiernaast voert de KNVB  aankomend seizoen een app wedstrijdzaken in zodat allerlei zaken op dat gebied via de telefoon doorgegeven kunnen worden. Volgens onze huidige informatie is het hiervoor noodzakelijk dat betreffende persoon in elk geval over een KNVB nummer dient te beschikken om tot deze app te worden toegelaten.

Inschrijving brengt voor ons als vereniging extra kosten met zich mee aangezien wij voor elk lid een bijdrage aan de KNVB zijn verschuldigd.

In een tijd waarin wij met vereende krachten proberen de contributie betaalbaar te houden voor onze leden vragen wij u om uw steentje bij te dragen aan deze extra kosten, deze bedragen € 20,00 per jaar en worden medio mei afgeschreven.

Door het invullen van het inschrijfformulier (niet spelend lid aankruisen) is één en ander geregeld en bent u ingeschreven bij de KNVB en wordt er een nummer aan u toegekend.

Wij vragen uw begrip voor het leveren van deze financiële bijdrage zodat bij calamiteiten zaken in elk geval goed zijn geregeld en u kunt beschikken over de nieuwe app van de KNVB waarop de diverse wedstrijdzaken geregeld gaan worden. Mocht u deze extra financiële bijdrage niet willen of kunnen leveren dan is het mogelijk om restitutie aan te vragen bij onze penningmeester middels het zenden van een mail naar penningmeester@swift64.nl onder vermelding van “restitutie contributie niet spelend lid en uw naam”.

Bestuur

Swift’64-voetbal