Geschiedenis

In 1964 werd door het toenmalig Dorpsbelang aan Jaap Rienks en mevr. J. van der Bergh gevraagd of zij de mogelijkheden wilden onderzoeken voor het oprichten van een sportvereniging in Swifterbant. Tineke Rienks had de taak om alle dorpsbewoners om hun mening te vragen. Dat viel in die tijd nog mee, want het dorp telde slechts de Koraalstraat, enkele huizenblokken aan De Lange Streek en een paar houten huizen bij het Kamp.

Het enthousiasme van de bevolking was zo groot dat er al spoedig een oprichtingsvergadering werd uitgeschreven. Op vrijdag 22 mei waren er 25 belangstellenden aanwezig en tijdens deze vergadering is de Algemene Sportvereniging Swift’64 opgericht.